Miten ilmalämpöpumppu asuntoon?

     ILMALÄMPÖPUMPPU, LUPA JA ASENNUS          

  1. Osakkeenomistaja vastaa kaikista asennus-, käyttö-, huolto- ja korjauskustannuksista.
  2. Osakkeenomistaja vastaa laitteen aiheuttamista vahingoista.
  3. Laite pitää asentaa parvekkeen sisäpuolelle ja se ei saa näkyä ulkopuolelle.
  4. Asennuksessa tulee huomioida rakentamismääräyskokoelman C1 kohta 4, jonka mukaan rakennusta palvelevien LVIS- laitteiden aiheuttama keskitasoääni saa olla enintään 45 dB saman tai läheisen rakennuksen ikkunan ulkopuolella, parvekkeella tai pihamaalla.
  5. Asennuksen tekijän tulee olla kylmälaitteiden asennukseen oikeutettu tekijä, jotta vältytään koneen tärinän aiheuttama resonointi runkorakenteisiin.
  6. Kondenssivedet on johdettava hallitusti siten, ettei rakennukselle aiheudu kosteusvaurioita. Kondenssivedet on kerättävä omalla parvekkeella astiaan, jonka tyhjennyksestä taloyhtiön viemärijärjestelmään huolehtii osakas.

Luvan antaminen ilmalämpöpumpun asentamiseen antaa as. oy –lain mukaan hallitus. Käytännön toimenpiteet tekee isännöitsijä ja lupa haetaan näiden sivujen yläpalkista avautuvalla lomakkeella.